/ / Jak odczytać i odkodować obraz kodu QR z karty SD z biblioteką zxing? [duplicate] - android, qr-code, zxing

jak odczytać i odkodować obraz kodu QR z karty SD za pomocą biblioteki zxing? [duplicate] - android, qr-code, zxing

Możliwe duplikaty:
Jak korzystać z Zxing w Androidzie

"captureActivity" przechwytuje obraz kodu QR zkamera i po jej odkodowaniu pokazuje wyniki w zależności od typu danych przechowywanych w kodzie QR. na przykład jeśli adres URL strony internetowej jest zakodowany w kodzie QR, ekran wyniku będzie miał przycisk do otwarcia tego adresu URL w przeglądarce.

Muszę odczytać obraz z karty SD, zdekodować go i obsłużyć wyjście w ten sam sposób, co zxing w przypadku dekodowania za pomocą "captureActivity".

Stworzyłem klasę, która rozszerza ListActivity, która przegląda obrazy kart SD. Jak mogę uzyskać wynik zdarzenia onListItemClick tak samo jak po przechwyceniu obrazu z kamery?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

zajrzeć do to. Podałem szczegółową odpowiedź na temat skanera QR Zxing.