/ / Jak zapisać instancję w edytorze tekstu? - Android, ładowanie, zapisywanie, edytor tekstu na Androidzie

Jak zapisać instancję w edytorze tekstu? - Android, ładowanie, zapisywanie, edytor tekstu na Androidzie

Tworzę wniosek dla mojej szkoły, iJedną z nich jest sekcja notatek. Będziesz mógł wprowadzić swoje notatki, a kiedy opuścisz notatki aktywności, aplikacja powinna zapisać instancję (tak, aby notatki zostały wprowadzone przez użytkownika), a gdy aktywność zostanie ponownie załadowana, instancja powinna zostać załadowana, aby użytkownik mógł może wyświetlić i edytować. Mój kod to:

    package me.menno.Ghlyceum;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

public class Notes extends Activity {

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);
this.setContentView(R.layout.notes);
}

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// TODO Auto-generated method stub
menu.add("Uitval");
menu.add("Notities");
menu.add("Help");
return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
String title = item.getTitle().toString();
if (title.equals("Uitval")) {
Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);
startActivity(intent);

} else if (title.equals("Notities")) {
Intent intent = new Intent(this, Notes.class);
startActivity(intent);

} else if (title.equals("Help")) {
Intent intent = new Intent(this, Help.class);
startActivity(intent);


}

return true;

}

Czy mógłbyś mi pomóc, mówiąc, gdzie powinienem dołączyć oncreate i saveinstance czy coś takiego? Jestem absolutnie początkującym w Androidzie, więc jeśli mógłbyś mi pomóc, byłby świetny!

Wielkie dzięki,

Menno

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Dobry przykład można znaleźć na stronie http://www.vogella.de/articles/AndroidSQLite/article.html#databasetutorial do tworzenia bazy danych sqlite zKlasa sqliteOpenHelper. pamiętaj, aby użyć kontekstu aplikacji do tworzenia obiektu pomocnika, a nie kontekstu działania. tj. getApplicationContext (). Upewnij się także, że twoja instancja db stała się statyczna, tak że będzie się utrzymywała, jeśli aktywność się odtwarza. last but not least, sqlite3 to nazwa sqlite na urządzeniu z Androidem. Jeśli jesteś zaznajomiony z łączeniem sql z powłoką, jest to pomocne narzędzie do debugowania, aby ręcznie wyświetlać tabele na urządzeniu i tworzyć / modyfikować nowe.