/ / Błąd podczas łączenia z bazą danych MS Access Z Androida - Android, układ androida, dostęp MS

Błąd podczas łączenia z bazą danych MS Access Z Androidem - Android, układ androida, dostęp MS

Próbuję pobrać dane z MS AccessBaza danych na moim pulpicie. Nie dodałem żadnego zewnętrznego pliku jar, aby pobrać dane, ale nie wiem, czy muszę wyeksportować dowolny zewnętrzny plik jar, aby to osiągnąć. Oto kod, który używam do połączenia z bazą danych MS Access na moim komputerze.

String driver = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";
Class.forName(driver).newInstance();
String path="D:/MS ACCESS DATABASE/mydatabase.mdb";
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver  (*.mdb)};DBQ="+path+";","","root" );
Log.w("Connection", "open");
Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet reset = stmt.executeQuery("select * from tblEmp");

podczas wykonywania tego otrzymuję następujący błąd na moim log-cat

10-25 11:31:40.545: W/Error connection(422): sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

Proszę, pomóż mi rozwiązać ten problem?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie można połączyć się z systemu Android z MS Access przy użyciu JDBC-ODBC Bridge firmy Sun. Most JDBC-ODBC od słońca będzie łączył się z serwerem lokalnym, a nie z serwerem zdalnym. Easysoft tam Most JDBC-ODBC. Może on łączyć się z aplikacji / apletu Java do serwera usuwania, a następnie do źródła danych MSBC ODBC.