/ / Jak wysłać obraz za pomocą OUTPUTSTREAM przez połączenie Bluetooth w systemie Android? - Android, gniazda, bluetooth

Jak wysłać obraz za pomocą OUTPUTSTREAM przez połączenie Bluetooth w systemie Android? - Android, gniazda, bluetooth

Tworzę aplikację na system Android i chcę wysłać obraz za pomocą metody outputStream i odbierać za pomocą metody InputStream. Pomóż plzz

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Czy spojrzałeś na próbkę czatu Bluetooth w SDK?

http://developer.android.com/resources/samples/BluetoothChat/src/com/example/android/BluetoothChat/BluetoothChatService.html

Klasa wewnętrzna ConnectedThread w powyższej klasie pokazuje, jak czytać i zapisywać dane tekstowe przez bluetooth. Dane są wysyłane w bajtach, dzięki czemu można z nich korzystać dla każdego rodzaju danych.