/ / Widok niestandardowy nie będzie prawidłowo nadmuchiwany - Android, aktywność Androida, widok Androida, napompowanie Androidem

Widok niestandardowy nie będzie właściwie nadmuchiwany - Android, aktywność Androida, widok Androida, nadmuchanie Androidem

Próbujesz zbudować grę na Androida z mapą (teraz próbujemy tylko nakreślić koło), a widok, który stworzyliśmy, nie zostanie prawidłowo nadmuchany, aplikacja się zawiesza

Aktywność

package edu.virignia.cs2110.dlf4mf.ghostapocalypse;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

public class GameActivity extends Activity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_game);
MapView mv = (MapView)findViewById(R.id.map_view);

}
}

Układ działania

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >

<MapView
android:id="@+id/map_view"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"/>

</RelativeLayout>

Widok niestandardowy

package edu.virignia.cs2110.dlf4mf.ghostapocalypse;

import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Point;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.util.AttributeSet;
import android.util.DisplayMetrics;
import android.view.Display;
import android.view.SurfaceView;
import android.view.View;

public class MapView extends SurfaceView {

private final Paint mPaint = new Paint();

public MapView(Context context) {
super(context);
init();
}

public MapView(Context context, AttributeSet attrs) {
super(context, attrs);
init();
}

public MapView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
super(context, attrs, defStyleAttr);
init();
}

private void init(){
int h = 500;
int w = 500;
Canvas grid = new Canvas(Bitmap.createBitmap(h,w, Bitmap.Config.ARGB_8888));
draw(grid);
}

@Override
protected void onDraw(Canvas canvas) {
super.onDraw(canvas);
mPaint.setStyle(Paint.Style.FILL);
int c = R.color.material_deep_teal_500;
mPaint.setColor(c);
canvas.drawCircle(250, 250, 150, mPaint);
}

}

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Zastąpić <MapView w twoim układzie XML z <edu.virignia.cs2110.dlf4mf.ghostapocalypse.MapView. Nazwa klasy widoku niestandardowego musi być w pełni kwalifikowana.