/ / Android - Zarządzanie bitmapami z sieci - Android, zarządzanie pamięcią, mapa bitowa

Android - zarządzanie bitmapami z sieci - Android, zarządzanie pamięcią, mapa bitowa

Piszę aplikację, która wyświetla obrazywyłącznie. Ma GridView obrazów, które wyświetla na co najwyżej 10 zdjęć w dowolnym momencie na ekranie. Znalazłem samouczek dotyczący skutecznego zarządzania bitmapami w witrynie Android Developers, ale wydaje się, że dotyczy to tylko obrazów zasobów. Chcę wiedzieć, jak to zrobić w przypadku obrazów pobieranych z internetu.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zobacz poniższy link

http://www.javacodegeeks.com/2012/08/android-load-images-from-web-and-caching.html

w przykładzie jest załadowany tylko jeden obraz. ale ta sama funkcja, której używasz w klasie adaptera do ustawiania obrazu w getView ().


0 dla odpowiedzi nr 2

Możesz pobrać swój obraz z internetu i umieścić go w folderze obrazów swojej aplikacji. Następnie ten obraz będzie zarządzany jako inne obrazy zasobów i możesz go użyć jako tego.

Przeczytaj wcięcie tutaj: http://developer.android.com/training/displaying-bitmaps/cache-bitmap.html