/ / Ignoruj ​​początkową pustą spację i znak specjalny tylko zacznij pisanie pierwszego alfabetu od ciągu znaków - android, ciąg znaków

Zignoruj ​​początkową pustą przestrzeń i znak specjalny tylko zacznij pisanie pierwszego alfabetu od ciągu znaków - android, string

String name1 = "shashi";

Wynik: nazwa1: "Shashi";

String name2 = "@@@ shashi";

Wynik: name2: = "@@@ Shashi";

String name3 = "@ # $ & shashi";

Wynik: name3: = "@ # $ & Shashi";

Uwaga: Kapitalizuj tylko pierwszą literę alfabetu, ignoruj ​​spację i znak specjalny.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj, aby usunąć znaki specjalne

 public static String getOnlyStrings(String s) {
Pattern pattern = Pattern.compile("[^a-z A-Z]");
Matcher matcher = pattern.matcher(s);
String number = matcher.replaceAll("");
return number;

}

Więc twoje wezwanie powinno być

str = getOnlyStrings(str);

i następnie wielką literą używając pierwszej litery

str.replace(str.charAt(0),str.toUpperCase().charAt(0));

Być może będziesz musiał zmienić wzór zgodnie z Twoimi potrzebami, bieżący wzór akceptuje tylko znaki od a do z

Kredyty: Odpowiedź: Jak usunąć znaki specjalne z ciągu?


0 dla odpowiedzi nr 2
str.replaceAll(" ","");
str.replace(str.charAt(0),str.toUpperCase().charAt(0));

hm ..... jeśli chcesz zignorować znak specjalny, zalecamy użycie ASCIICODE i metody charAt.