/ / Android N - jak sprawdzić, czy apk jest podpisany schematem v2 - Android, podpis

Android N - jak sprawdzić, czy apk jest podpisany schematem v2 - Android, podpis

Android N dostarczył nowy apk Signature Scheme v2, jak mogę sprawdzić, czy określony apk jest podpisany z tym nowym podpisem?

Dzięki

Odpowiedzi:

15 dla odpowiedzi № 1
  • Biegać apksigner verify -v <apk> i poszukaj Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2): true na wyjściu. apksigner można znaleźć w narzędziach do budowania Androida SDK 24.0.3. Kod źródłowy apksignera znajduje się tutaj: https://android.googlesource.com/platform/tools/apksig/.

  • Dla już zainstalowanego pakietu na Android Nougat: adb shell pm dump <package name> | grep apkSigningVersion. 1 oznacza konwencjonalny schemat podpisywania JAR, 2 oznacza APK Signature Scheme v2.

  • Możesz także uruchomić grep "APK Sig Block 42" app.apk ale może to mieć fałszywe alarmy. Tylko w przypadku braku zgodności jest pewne, że plik APK nie jest podpisany przy użyciu programu podpisu APK v2.

EDYCJA: Dodano informacje o apksigner, który nie był jeszcze dostępny, gdy oryginalna odpowiedź została napisana.