/ / Jak filtrować dane w AutoCompleteTextView z web API - Android, autocompletetextview

Jak filtrować dane w AutoCompleteTextView z web API - Android, autocompletetextview

Hej, używam AutoCompleteTextView w moimAplikacja na Androida - dane, które zapełniają tekst, są pobierane z webowego interfejsu API. dane są pobierane w formacie JSON, a następnie dodawane do kursora macierzy. aplikacja następnie używa programu ładującego kursor i dostawcę treści, aby załadować dane do widoku tekstowego w tle. Chciałbym filtrować dane w miarę wprowadzania znaków w widoku tekstowym, ponieważ obecnie ładuje wszystkie dane bez filtrowania, kiedy wchodzę. Czy istnieje sposób na filtrowanie danych w kursorze i ładowanie go przez moduł pobierania kursorów bez konieczności ponownego wysyłania żądania interfejsu API sieci WWW

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Myślę, że twoje podejście jest nieprawidłowe. Dlaczego musisz zapisywać odebrane dane, szczególnie biorąc pod uwagę, że dane są sporadyczne, a użytkownik nadal pisze? Musisz także: 1) Rozpocznij pobieranie danych tylko wtedy, gdy użytkownik wstrzyma pisanie (aby zapobiec wielu żądaniom do serwera po każdym wprowadzonym znaku) 2) Sugestie powinny być wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadzi ciąg o minimalnej długości (brak powodu, aby rozpocząć pobieranie danych dla ciągu 2 lub 3 znaków)

Sprawdzić to wyjaśnienie od Alexa Melnykowa o tym, jak użył "AutoCompleteTextView With Suggestions From Web Service" dla swojej aplikacji Booktracker.