/ / ScrollTo (0,250) z animacją Android ScrollView - Android

ScrollTo (0,250) z animacją Android ScrollView - Android

Kiedy przewijam do (0,250), chcę dołączyć animację do przewijania. Zrobiłem ten kod, ale nie jest on przewijany zgodnie z animacją. scrollMe to identyfikator widgetu przewijanego.

ObjectAnimator anim = ObjectAnimator.ofInt(scrollMe, "translationY",
250, 0);
anim.setDuration(800);
anim.start();
scrollMe.scrollTo(0, 250);

Odpowiedzi:

6 dla odpowiedzi № 1
ObjectAnimator objectAnimator = ObjectAnimator.ofInt(view, "scrollY", 0, 250).setDuration(duration);
objectAnimator.start();