/ / Dostarczanie niestandardowych wartości atrybutów do dynamicznie tworzonego fragmentu Androida - Android, fragmenty Androida

Dostarczanie niestandardowych wartości atrybutów do dynamicznie tworzonego fragmentu Androida - Android, fragmenty Androida

Rozumiem, jak zdefiniować niestandardowe atrybuty dla fragmentu i określić ich wartości w XML (jak w ta odpowiedź). Ale nie jestem pewien, jak to zrobić w przypadku fragmentów dynamicznie Utworzony w Activity.onCreate(). Jak podać wartości atrybutów, aby fragment mógł je uzyskać przez wywołanie Context.obtainStyledAttributes() w jego onInflate()?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jak podać wartości atrybutów

Musisz ustawić argumenty do obsługi fragmentów (patrz setArguments ()), a następnie przekaż wszystko, czego potrzebujesz do nowo utworzonego obiektu Fragment, zastępując XML lub framgent defaults.


0 dla odpowiedzi nr 2

Użyj następującego kodu:

@Override
public void onInflate(Activity activity, AttributeSet attrs, Bundle savedInstanceState) {
super.onInflate(activity, attrs, savedInstanceState);
// Your code here to process the attributes
}