/ / onKeyDown nie jest wywoływany podczas korzystania z miękkich klawiatur - Android

onKeyDown nie jest wywoływany podczas korzystania z miękkich klawiatur - Android

Mój kod xml mojej działalności to

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context=".MainActivity" >

<EditText
android:id="@+id/et1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/hello_world" />

</RelativeLayout>

Aby dodać do tego kluczowe wydarzenie, zakodowałem to w głównej działalności, takiej jak ta

public class MainActivity extends Activity
{
EditText e1;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
e1=(EditText)findViewById(R.id.et1);
/*  e1.setOnKeyListener(new OnKeyListener() {

@Override
public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
Log.i("keycode","Inside on key");
//char a=event.getDisplayLabel();
char a = (char)event.getUnicodeChar();
Log.i("keycode",Character.toString(a));
if ((event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN) &&
(keyCode == KeyEvent.KEYCODE_ENTER)) {
Log.i("keycode",Integer.toString(keyCode));
Log.i("keycode",(e1.getText()).toString());
return true;
}
else
{
return false;
}


// TODO Auto-generated method stub

}
});*/


}


@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
// TODO Auto-generated method stub
Log.i("key","KeyPressed"+Integer.toString(keyCode));
Log.i("keycode",(e1.getText()).toString());
return super.onKeyDown(keyCode, event);
}@Override
public boolean onKeyUp(int keyCode, KeyEvent event) {
// TODO Auto-generated method stub

switch(keyCode)
{
case KeyEvent.KEYCODE_A:
{
Log.i("key1","KeyPressed A");
Log.i("keycode1",(e1.getText()).toString());

return true;
}
}
return super.onKeyUp(keyCode, event);
}
@Override
public void onBackPressed() {
// TODO Auto-generated method stub
new AlertDialog.Builder(this)
.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert)
.setTitle("Closing Activity")
.setMessage("Are you sure you want to close this activity?")
.setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener()
{
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
finish();
}

})
.setNegativeButton("No", null)
.show();

}


}

kiedy naciskam A na miękkiej klawiaturze ... metoda onKeyDown lub onKeyUp nie jest wywoływana ... ktoś mówi mi, jak wywołać te metody, kiedy naciskam alfabet na miękkiej klawiaturze ...

Odpowiedzi:

6 dla odpowiedzi № 1

Od http://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html

* Ponieważ metody miękkiego wprowadzania danych mogą wykorzystywać wiele iinnowacyjne sposoby wprowadzania tekstu, nie ma gwarancji, że każde naciśnięcie klawisza na klawiaturze programowej wygeneruje kluczowe wydarzenie: pozostaje to w gestii IME, aw rzeczywistości wysyłanie takich zdarzeń jest odradzane. Nigdy nie powinieneś polegać na otrzymywaniu KeyEvent dla dowolnego klawisza z metodą miękkiego wprowadzania. W szczególności domyślna klawiatura programowa nigdy nie wysyła żadnego zdarzenia kluczowego do żadnej aplikacji celującej w Jelly Bean lub nowszej, i wysyła zdarzenia tylko dla niektórych naciśnięć klawiszy usuwania i zwraca klucze do aplikacji celujących w Lody Kanapka lub wcześniejsza. Pamiętaj, że inne metody wprowadzania oprogramowania nigdy nie mogą wysyłać kluczowych zdarzeń niezależnie od wersji. Rozważ użycie działań edytora, takich jak IME_ACTION_DONE, jeśli potrzebujesz konkretnej interakcji z klawiaturą oprogramowania, ponieważ daje to lepszą widoczność dla użytkownika co do sposobu, w jaki aplikacja zareaguje na naciśnięcia klawiszy. *

Dlatego większość kluczy nie generuje żadnych Ważne wydarżenie. Jedynym sposobem na uchwycenie, który klawisz jest wciśnięty, jest TextWatcher.