/ / javacv dla z systemem Android - Android, javacv

javacv dla z Androidem - android, javacv

Pracuję nad aplikacją dla systemu Android, która tworzy wideo z listy obrazów za pomocą javacv. Wykonałem wszystkie następujące czynności:

# Przejdź do Plik> Nowy> Folder, wybierz projekt jako folder nadrzędny, wpisz "libs / armeabi" jako Nazwa folderu, a następnie kliknij Zakończ. # Kopiuj javacpp.jar i javacv.jar do nowo utworzonego folderu "libs". # Wyodrębnij wszystkie *.so pliki z javacv-android-arm.jar, opencv-2.4.8-android-arm.jar, i ffmpeg-2.1.1-android-arm.jar bezpośrednio do nowo utworzonego "libs / armeabi"folder, bez tworzenia żadnego z podkatalogów znalezionych w plikach JAR. # Przejdź do Project> Properties> Java Build Path> Libraries i kliknij "Add JARs ...". # Wybierz obie javacpp.jar i javacv.jar z nowo utworzonego folderu "libs".

ale nadal mam ten błąd UnsatisfiedLinkError możesz mi powiedzieć, jaki jest problem? Próbowałem także zrobić nowy projekt, ale ten sam błąd!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

sprawdź plik build.gradle, powinien on zawierać:

dependencies {
[...]
//JavaCV
compile files("libs/ffmpeg.jar")
compile files("libs/javacpp.jar")
compile files("libs/javacv.jar")
compile files("libs/opencv.jar")
compile files("libs/armeabi.jar")
compile files("libs/javacv-android-arm.jar")
compile files("libs/opencv-android-arm.jar")
compile files("libs/ffmpeg-android-arm.jar")
}

Myślę, że w twoim pliku gradel brakuje javacv-android-arm.jar, opencv-android-arm.jar, libs / ffmpeg-android-arm.jar.