/ / Android odata4j Nie odnaleziono zestawu konsumenta - Android, odata, edmx, odata4j

Android odata4j Nie znaleziono jednostki konsumenta - android, odata, edmx, odata4j

Próbuję umieścić niektóre dane z Androida na serwerze OData:

<edmx:Edmx Version="1.0">
<edmx:DataServices m:DataServiceVersion="1.0" m:MaxDataServiceVersion="3.0">
<Schema Namespace="DBModel">
<EntityType Name="insertData">
<Key>
<PropertyRef Name="ID"/>
</Key>
<Property Name="ID" Type="Edm.Guid" Nullable="false"/>
<Property Name="double_data" Type="Edm.Double"/>
</EntityType>
</Schema>
<Schema Namespace="Data">
<EntityContainer Name="DataEntities" m:IsDefaultEntityContainer="true" p6:LazyLoadingEnabled="true">
<EntitySet Name="insertStuff" EntityType="DBModel.insertData"/>
</EntityContainer>
</Schema>
</edmx:DataServices>
</edmx:Edmx>

Moja metoda wysyłania danych na serwer:

public class DataTransmitter {
String serviceUrl = "http://url.tld/Data.svc";
String entitySet = "insertStuff";

ODataJerseyConsumer c = ODataJerseyConsumer.newBuilder(serviceUrl).build();

void sendData(double data, UUID uuid) throws Exception {
OEntity newLocation = c.createEntity(entitySet)
.properties(OProperties.guid("ID", uuid.toString()))
.properties(OProperties.double_("double_data", data))
.execute();
}

Przy każdym uruchomieniu aplikacji pojawia się następujący błąd adb logcat:

org.odata4j.exceptions.NotFoundException: EdmEntitySet insertStuff is not found

Chyba muszę dołączyć Przestrzeń nazw DBModel jakoś. Ale nie wiem jak i nie mogę tego znaleźć w dokumentacji.

EDYTOWAĆ: Włączyłem linię ODataConsumer.dump.all(true); aby zobaczyć, co klient otrzymuje z serwera. Widzę całość $metadata jak pokazano powyżej w danych wyjściowych.

I/System.out( 2984): GET http://url.tld/Data.svc/$metadata
I/System.out( 2984): Accept: application/xml
I/System.out( 2984): User-Agent: odata4j.org
I/System.out( 2984): Status: 200
I/System.out( 2984): Cache-Control: no-cache
I/System.out( 2984): Content-Length: 1455
I/System.out( 2984): Content-Type: application/xml;charset=utf-8
I/System.out( 2984): DataServiceVersion: 1.0;
I/System.out( 2984): Date: Tue, 04 Dec 2012 17:39:34 GMT
I/System.out( 2984): Server: Microsoft-IIS/7.5
I/System.out( 2984): X-Android-Received-Millis: 1354642777769
I/System.out( 2984): X-Android-Sent-Millis: 1354642777536
I/System.out( 2984): X-AspNet-Version: 4.0.30319
I/System.out( 2984): X-Content-Type-Options: nosniff
I/System.out( 2984): X-Powered-By: ASP.NET
I/System.out( 2984): <edmx:Edmx Version="1.0" xmlns:edmx="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/06/edmx">
I/System.out( 2984):  <edmx:DataServices m:DataServiceVersion="1.0" m:MaxDataServiceVersion="3.0" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
I/System.out( 2984):   <Schema Namespace="DBModel" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2009/11/edm">
I/System.out( 2984):    <EntityType Name="insertData">
I/System.out( 2984):     <Key>
I/System.out( 2984):      <PropertyRef Name="ID" />
I/System.out( 2984):     </Key>
I/System.out( 2984):     <Property Name="ID" Type="Edm.Guid" Nullable="false" />
I/System.out( 2984):     <Property Name="double_data" Type="Edm.Double" />
I/System.out( 2984):    </EntityType>
I/System.out( 2984):   </Schema>
I/System.out( 2984):   <Schema Namespace="Data" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2009/11/edm">
I/System.out( 2984):    <EntityContainer Name="DataEntities" m:IsDefaultEntityContainer="true" p6:LazyLoadingEnabled="true" xmlns:p6="http://schemas.microsoft.com/ado/2009/02/edm/annotation">
I/System.out( 2984):     <EntitySet Name="insertStuff" EntityType="DBModel.insertData" />
I/System.out( 2984):    </EntityContainer>
I/System.out( 2984):   </Schema>
I/System.out( 2984):  </edmx:DataServices>
I/System.out( 2984): </edmx:Edmx>

Dzięki temu klient może połączyć się z serwerem I dostęp do EntitySet insertStuff. Ale nadal pokazuje błąd

E/MainActivity( 987): null
E/MainActivity( 987): org.odata4j.exceptions.NotFoundException: EdmEntitySet insertStuff is not found
E/MainActivity( 987): at org.odata4j.edm.EdmDataServices.getEdmEntitySet(EdmDataServices.java:55)
E/MainActivity( 987): at org.odata4j.internal.EdmDataServicesDecorator.getEdmEntitySet(EdmDataServicesDecorator.java:36)
E/MainActivity( 987): at org.odata4j.consumer.ConsumerCreateEntityRequest.execute(ConsumerCreateEntityRequest.java:42)
.
.
.
E/MainActivity( 987): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
E/MainActivity( 987): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
E/MainActivity( 987): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4966)
E/MainActivity( 987): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
E/MainActivity( 987): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
E/MainActivity( 987): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
E/MainActivity( 987): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:558)
E/MainActivity( 987): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na to, że jest to związane z post-bugem tutaj: Problem 226: odata4j nie rozpoznaje poprawnie metadanych WCF-$

Aby to naprawić, wystarczyło utworzyć odata4j-0.8.0-SNAPSHOT-clientbundle.jar na podstawie bieżących źródeł odata4j. Ponieważ poprawka jest już zawarta w 0.8.0-SNAPSHOT (Wydanie 226 fix)

Przepraszam, że pytam tutaj przed zapoznaniem się z raportami błędów!