/ / wyświetl CameraPreview i widoki niestandardowe w SurfaceView - Android, kamera Android, przeglądanie powierzchni, android płótno, uchwyt powierzchni

wyświetlaj CameraPreview i niestandardowe widoki wewnątrz SurfaceView - Android, aparat z Androidem, widok powierzchni, płótno z Androidem, nawierzchnia

Wystąpił problem: Obecnie wyświetlam podgląd CameraPreview w SurfaceView za pomocą jego SurfaceHolder, jak opisano tutaj Przewodnik po aparatach. Więc wspomniano, że muszę ustawić typ mojego SurfaceHolder w ten sposób;

// deprecated setting, but required on Android versions prior to 3.0
mHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);

niestety po tym ustawieniu mHolder.lockCanvas() zawiedzie, abym nie mógł już rysować na Płótnie. Czy istnieje możliwość rysowania ramek podglądu, a także własnych widoków na jednym SurfaceView?

Jeśli nie, czy można renderować dwaSurfaceViews, tak aby kamera służyła jako tło, a drugi SurfaceView renderował którykolwiek z jej widoków „na górze”? Jakie jest najlepsze podejście do uruchomienia tego?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tak, już to zrobiłem. Możesz stworzyć układ względny, a następnie dodać do niego widok powierzchni za pomocą odpowiednich parametrów układu. następnie możesz dodać swój drugi widok do tego samego układu względnego z odpowiednimi parametrami układu.