/ / porównanie kolumny z łańcuchem w bazie danych? - android, ciąg, sqlite

porównywanie kolumny z ciągiem w bazie danych? - android, string, sqlite

Potrzebuję pomocy w porównaniu kolumny z łańcuchem. W bazie danych Androida znajduje się kolumna, która zapisuje ciągi znaków. Muszę porównać kolumnę z ciągiem „Wł.”, A jeśli w tej kolumnie jest jakieś Wł., Muszę zwrócić wartość true, a jeśli w bazie danych nie ma wartości „wł.”, To jak to zrobić?

mój kod

public boolean QuickTime () {

      String myQuery = "SELECT * FROM DATABASE_TABLE_QUICK WHERE ALARM_ID_QUICK LIKE "On" ";
Cursor mCursor = databaseConnect.rawQuery(myQuery, null);
if(mCursor.getCount()>0)  //if at least one record contains "on"
return true;
else
return false; //no record was found with the word "on"
}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

łatwy (nie najlepszy) sposób to zrobić Surowce . więc wszystko, co musisz zrobić, to coś takiego:

private boolean containsOn(SQLiteDatabase mSQLiteDatabase){
String myQuery = "SELECT * FROM MYTABLE WHERE status LIKE "on" ";
Cursor mCursor = mSQLiteDatabase.rawQuery(myQuery, null);
mCursor.
if(mCursor.getCount()>0)  //if at least one record contains "on"
return true;
else
return false; //no record was found with the word "on"
}

wszystko, co musisz zrobić, to przekazać bazę danych sqlLite, zmienić nazwę tabeli i kolumnę statusu dla nazwy kolumny.


0 dla odpowiedzi nr 2
sqlite> create table on_c(id int,onoff varchar(3));
sqlite> insert into on_c (id,onoff)values(1,"ON");
sqlite> insert into on_c (id,onoff)values(2,"OFF");
sqlite> select * from on_c;
1|ON
2|OF
select case count(*) when 0 then "true" else "false" end from on_c where onoff like "%N";
false