/ / Android ACTION_SEND obraz i tekst - android, facebook, obraz, post, tekst

Android ACTION_SEND obraz i tekst - android, Facebook, obraz, post, tekst

Chcę z mojej aplikacji wysłać na facebookai inne aplikacje obraz i trochę tekstu, dzięki czemu użytkownik może je udostępniać. Obecnie umieszczam tekst i obraz URI, ale kiedy wybieram facebook tylko obraz jest wysyłany. W whatsApp również wysyłany jest tylko obraz. W aplikacji Google+ przekazywane są zarówno obraz, jak i tekst. Czy ktoś może wskazać mi właściwy kierunek?

Przykład kodu (nie mam tu teraz oryginalnego kodu, może opublikuję go później)

Intent shareIntent = new Intent();
shareIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uriToImage);
shareIntent.setType("image/png");
shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT , myText);
startActivity(Intent.createChooser(shareIntent, "Choose an app" ));

Jeśli zmienię ACTION_SEND na ACTION_SEND_MULTIPLEto wcale nie działa. Jeśli zmienię typ na "tekst / zwykły" lub html, to tekst zostanie wysłany do WhatsApp, Google + i Facebook Messenger, ale NIE w zwykłej aplikacji Facebook (otwiera puste okno dialogowe udostępniania).

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś użyć poniższych linii

           Intent sendIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
sendIntent.setType("image/*");
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "My image");
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, Uri.fromFile(new File(filename_toshare)));// this is for image . here filename_toshare is your file path.
sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "My Image ");// this is for text
startActivity(Intent.createChooser(sendIntent, "Email:"));

mam nadzieję, że to ci pomoże.