/ / Sticky Footer Below ListView w układzie Android - android, listview, android-linelayout, sticky-footer

Sticky Footer Below ListView w układzie Android - android, listview, android-linelayout, sticky-footer

Chcę umieścić układ reklam u dołu listy ListView. Chcę, żeby trzymała się dolnej części strony, a widok listy prawie przewijał się za nią.

To jest to, co mam i to nie działa:

<ListView
android:id="@android:id/list"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:longClickable="true" >
</ListView>

<LinearLayout
android:id="@+id/adLayout"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="50dp"
android:layout_gravity="center_horizontal" >
</LinearLayout>

To jest ten dolny LinearLayout, że muszę po prostu pozostać na dole. Chcę, aby ListView sięgał aż do dna. Czy ktoś może doradzić?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Zmień atrybuty swojego ListView do :

<ListView
android:id="@android:id/list"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1"
android:longClickable="true" >
</ListView>

EDYCJA: Sprawdź również, czy układ rodzica twojego kawałka kodu jest LineareLayout z atrybutem android:orientation="vertical"


3 dla odpowiedzi № 2

tutaj jest rozwiązanie twojego problemu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/lib/com.google.ads"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"><ListView
android:id="@+id/listView1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_above="@+id/adView"
android:layout_alignParentTop="true" >

</ListView>

<com.google.ads.AdView
android:id="@+id/adView"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
ads:adSize="BANNER"
ads:loadAdOnCreate="true" >
</com.google.ads.AdView>

</RelativeLayout>