/ / Tekst AutocompleteTextView nie jest widoczny - Android, autocompletetextview

Tekst AutocompleteTextView nie jest widoczny - Android, autocompletetextview

w moim AutoCompleteTextView tekst nie jestwidoczny po wybraniu elementu z listy sugestii. Próbowałem z setTextColor (android.R.color.black), ale to nie działa. Używam Theme.Light w Manifest.Czy ktoś pomysł, co mogę zrobić?

Z góry dziękuję

Tiziano

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

proszę spróbować

Resources res = getResources();
int color = res.getColor(android.R.color.black);
setTextColor(color )

http://sree.cc/google/android/defining-custom-colors-using-xml-in-android


3 dla odpowiedzi № 2

Użyj android.R.layout.select_dialog_item niż android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, zadziała dobrze.


1 dla odpowiedzi nr 3

Utwórz niestandardowy układ my_dropdown_item.xml:

<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@android:id/text1"
style="?android:attr/spinnerDropDownItemStyle"
android:singleLine="true"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:minHeight="40dip"
android:ellipsize="marquee"
android:textColor="#000000"/>

Następnie użyj go:

ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.my_dropdown_item, YOURARRAY);

1 dla odpowiedzi nr 4

Będzie działać dobrze:

adapter = new ArrayAdapter<String>(getApplicationContext(),
android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, string_resource);
Resources res = getResources();
int color = res.getColor(android.R.color.black);
autoCompleteTextView.setTextColor(color);

autoCompleteTextView.setAdapter(adapter);

0 dla odpowiedzi № 5

Odpowiedz przez didldum https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=5237

obejście poprzez rozszerzenie motywu i nadpisanie 2 stylów dla wpisanego tekstu i sugerowanego tekstu:

użyj rozszerzonego motywu w swoim manifeście: ... ...

utwórz nowy motyw (res / values ​​/ themes.xml), który używa ustalonych stylów: ... @ style / AutoCompleteTextViewLight @ style / Widget.DropDownItemLight ...

utwórz style (res / values ​​/ styles.xml), które poprawiają kolor: ... @android: color / primary_text_light @android: color / primary_text_light


0 dla odpowiedzi № 6

Jeszcze jeden prosty sposób, po prostu ustaw kolor tła swojego AutoCompleteTextView na biały. Lubię to: android:background="@android:color/white"