/ / Jak korzystać z KeyEvent.KEYCODE_MENU, gdy klikam przycisk obrazu w Androidzie - Android, menu, obraz, keyevent

Jak korzystać z klucza KeyEvent.KEYCODE_MENU, gdy klikam przycisk obrazu w systemie Android - Android, menu, przycisk obrazu, keyevent

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
if ( keyCode == KeyEvent.KEYCODE_MENU ) {
Log.d(TAG, "MENU pressed");
return true;
}
return super.onKeyDown(keyCode, event);
}

Tutaj chcę skorzystać z tej funkcji za pomocą przycisku obrazu w mojej aplikacji

  if ( keyCode == KeyEvent.KEYCODE_MENU ) {
Log.d(TAG, "MENU pressed");
return true;
}

czy są jakieś możliwości?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zakładając, że chcesz otworzyć menu na zdarzeniu click Twojego ImageButton, musisz użyć

openOptionsmenu();

wewnątrz onClickListener ImageButton.

 imageButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

public void onClick(View arg0) {
openOptionsMenu();
}
});

0 dla odpowiedzi nr 2

Jest obsługiwany przez samą strukturę i nigdy nie jest dostarczany do aplikacji.

Ale możesz to osiągnąć używając Reflection. Zobacz opublikuj tutaj