/ / Dlaczego moja aplikacja na Androida nie wyświetla się w Google Play na tablecie i na kilku urządzeniach? - Android

Dlaczego moja aplikacja na Androida nie wyświetla się w Google Play na tablecie i na kilku urządzeniach? - Android

Wydałem moją aplikację na telefony komórkowe i tablety, ale nie wyświetla się w Google Play na tablet i kilka urządzeń mobilnych. Mam mój manifest:

<supports-screens
android:anyDensity="true"
android:largeScreens="true"
android:normalScreens="true"
android:smallScreens="true"
android:xlargeScreens="true" />

<uses-sdk
android:minSdkVersion="16"
android:targetSdkVersion="20" />

<uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="false" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />

<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_VIDEO" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CALENDAR" />
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS" />

Z góry dziękuję..

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zobacz, jak Google Play filtruje aplikacje: http://developer.android.com/google/play/filters.html

Zasadniczo używa pliku AndroidManifest.xml, aby zdecydować, czy urządzenie może uruchomić Twoją aplikację. Może to być jedna z poniższych:

<supports-screens>
<uses-configuration>
<uses-feature>
<uses-library>
<uses-permission>
<uses-sdk>

W twoim przypadku może to być tablet, który może nie mieć autofokusa lub ma niższą wersję SDK (poniżej 16)

Inną opcją są ustawienia w GoogleGrać. Tam możesz zdecydować, dla których krajów aplikacja jest dostępna. To także może spowodować, że aplikacja nie będzie wyświetlana dla różnych użytkowników (nawet jeśli jesteś w tej samej lokalizacji, wersja Google Play urządzenia może być zarejestrowana w innym kraju)


0 dla odpowiedzi nr 2

Myślę, że są filtrowane przez dowolne urządzenie, na którym się znajdujesz. Czy wyszukujesz za pomocą typu urządzenia, na które ma on wyglądać?


0 dla odpowiedzi № 3

Czy zaprojektowałeś układy seprate dla kart? a podczas przesyłania aplikacji masz wybraną opcję tabletu?