/ / dodaj więcej niż jeden szablon w jednym składniku kątowym2 - kątowym

dodać więcej niż jeden szablonUrl w jednym elemencie w angle2 - kątowy

angular2 pozwala pisać wielomodułowy kod html za pomocą back-ticks (`).
ale przy użyciu templateUrl, nie wiem jak dodawanie więcej niż jeden plik html.

kiedy próbuję tego ..

@Component({
selector: "my-app",
template: `
<h1>view1</h1>
<h1>view2</h2>
`
})

class Appcomponent{

}

tak.

@Component({
selector: "my-app",
templateUrl: "./HTML1.html","./HTML2.html"


})

class Appcomponent{

}

razem z HTML1.html i HTML2.html

HTML1.html

<h1>view1</h1>

HTML2.html

<h1>view2</h1>

Czy mogę używać wielu templateUrl w angular2? dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie tego :)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie możesz dodać więcej niż jednego pliku HTML. Nie widzę też, jaki byłby to cel.

Możesz użyć *ngIf lub *ngSwitchCase aby pokazać tylko części szablonu, jeśli taka jest twoja intencja

@Component({
selector: "my-app",
template: `
<h1 *ngIf="view == "view1">view1</h1>
<h1 *ngIf="view == "view2">view2</h2>
<button (click)="view = view == "view1" ? "view2" : "view1"">toggle</button>
`
})

class Appcomponent{
view = "view2";
}