/ / ngbPopover nie wyświetla się - kątowy, twitter-bootstrap-3, ng-bootstrap

ngbPopover nie wyświetla się - kątowy, twitter-bootstrap-3, ng-bootstrap

Próbuję użyć popover z ng-bootstrap (https://ng-bootstrap.github.io/#/components/popover) w mojej aplikacji Angular2 / Typescript.

Nawet nie wiem, jak zadać pytanie, ponieważ nie ma błędów, a przecież popover się nie pokazuje.

to jest kod, który mam:

 <div ngbPopover="You see, I show up on hover!"
placement="top" triggers="mouseenter:mouseleave" title="Pop title"></div>

I to jest moja konfiguracja aplikacji:

import {NgbModule} from "@ng-bootstrap/ng-bootstrap";

@NgModule({
declarations: [
AppComponent,
HomeComponent,
DependenciesComponent,
TraceChartComponent
],
imports: [
NgbModule,
...

Które jest prawie wzięte z ich przykładowej strony.

Jestem dość pewny, że mam wszystkie wymagane javascripts włączone jako ngbTooltip wykonać pracę.

Czy jest coś jeszcze, co muszę zrobić, czego tu brakuje?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Zostało to rozwiązane w najnowszej wersji ng-bootstrap (1.0.0-alpha.18).

bieganie

npm update @ ng-bootstrap / ng-bootstrap

powinien rozwiązać twój problem.

https://github.com/ng-bootstrap/ng-bootstrap/commit/60fd5d954cff7aa982dd328845689c039251ffe2


1 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli nie korzystasz Bootstrap 4 lub 3, możesz po prostu zastąpić domyślne css z ngb-popover-window oznacz i ustaw css display własność do block !important w pliku style.css lubię to:

   ngb-popover-window {
position: absolute;
width: auto !important;
display: block !important;
background-color: #fafafa !important;
border: 1px solid #fafafa !important;
max-width: none !important;
}

I powinno działać.


0 dla odpowiedzi № 3

W chromowanej konsoli dev spójrz na elementktóry wyświetla ngb-popup, kliknij na niego i zobacz odpowiednie css dla tego. Będziesz mógł zobaczyć popup po odznaczeniu wyświetlacza: brak stylu w .popup. W związku z tym jest to kwestia css

PS. remove triggers = "mouseenter: mouseleave", tak aby domyślny wyzwalacz został ustawiony tak, by kliknął myszki, abyś mógł poprawnie sprawdzić element