/ / Jak wstępnie załadować adresy URL iframe na Ionic - kątowe, cordova, jonowe-framework, iframe, ionic2

Jak wstępnie załadować adresy URL iframe na Ionic - kątowe, cordova, jonowe-framework, iframe, ionic2

Używam linków iframe w aplikacji Ionic 3. Zauważyłem, że po otwarciu strony z linkiem iframe, nie ładuje ona witryny szybko. Iframe wyświetli biały pusty ekran ładowania przez 3 sekundy zanim faktycznie załaduje stronę. Czy istnieje sposób wstępnego wczytania wszystkich linków podczas inicjalizacji aplikacji, aby móc ominąć czas ładowania iframe? Mam nadzieję, że jest sposób.

Dzięki

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Po załadowaniu zawartości możesz po prostu pozostawić element iframe ukryty lub poza widocznym obszarem, a następnie pokazać go po zakończeniu ładowania przy użyciu onload zdarzenie.

Korzystanie z jQuery:

$("#the_iframe").load(function(){
/* Loaded done, show it now */
$("#the_iframe").show();
});

Nie przetestowałem tego na ukrytym elemencie iframe, jeśli nie działa, po prostu wyślij go poza obszar roboczy, a następnie przestaw go odpowiednio, aby to pokazać.