/ / Angularjs 2 - Aktualizacja szablonu lub komponentu nie aktualizuje interfejsu użytkownika - kątowy, maszynopis, visual-studio-2015, maszynopis2.0, elementy kątowe

Angularjs 2 - Aktualizacja szablonu lub komponentu nie aktualizuje interfejsu użytkownika - kątowe, maszynopis, visual-studio-2015, maszynopis2.0, komponenty kątowe

Pochodzę z angular 1 tło, w którym wszystko działało tak płynnie i mając poważne problemy, nawet sprawiając, że podstawowa aplikacja działa z Visual Studio angular 2. Stworzyłem pusty projekt w visual studio ipodążaj za "5-minutowym samouczkiem" bardzo ostrożnie. Doszło do tego, że zaczęło działać w końcu, ale zauważyłem problem z aktualizacją interfejsu, gdy zmieniam szablon app.component.ts, nic nie jest odbierane w przeglądarce. Ponownie uruchomiłem i ponownie uruchomiłem pliki, ale wciąż stare wyniki są prezentowane w przeglądarce.

Oto mój kod:

W tsconfig.json

{
"compileOnSave": true,
"compilerOptions": {
"target": "es5",
"module": "commonjs",
"moduleResolution": "node",
"sourceMap": true,
"emitDecoratorMetadata": true,
"experimentalDecorators": true,
"lib": [ "es2015", "dom" ],
"noImplicitAny": true,
"suppressImplicitAnyIndexErrors": true
}
}

Systemjs.config.js:

/**
* System configuration for Angular samples
* Adjust as necessary for your application needs.
*/
(function (global) {
System.config({
paths: {
// paths serve as alias
"npm:": "node_modules/"
},
// map tells the System loader where to look for things
map: {
// our app is within the app folder
app: "app",

// angular bundles
"@angular/core": "npm:@angular/core/bundles/core.umd.js",
"@angular/common": "npm:@angular/common/bundles/common.umd.js",
"@angular/compiler": "npm:@angular/compiler/bundles/compiler.umd.js",
"@angular/platform-browser": "npm:@angular/platform-browser/bundles/platform-browser.umd.js",
"@angular/platform-browser-dynamic": "npm:@angular/platform-browser-dynamic/bundles/platform-browser-dynamic.umd.js",
"@angular/http": "npm:@angular/http/bundles/http.umd.js",
"@angular/router": "npm:@angular/router/bundles/router.umd.js",
"@angular/forms": "npm:@angular/forms/bundles/forms.umd.js",

// other libraries
"rxjs":           "npm:rxjs",
"angular-in-memory-web-api": "npm:angular-in-memory-web-api/bundles/in-memory-web-api.umd.js"
},
// packages tells the System loader how to load when no filename and/or no extension
packages: {
app: {
main: "./main.js",
defaultExtension: "js"
},
rxjs: {
defaultExtension: "js"
}
}
});
})(this);

Mój index.html ma następującą zawartość

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Angular QuickStart</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">

<!-- Polyfill(s) for older browsers -->
<script src="node_modules/core-js/client/shim.min.js"></script>
<script src="node_modules/zone.js/dist/zone.js"></script>
<script src="node_modules/reflect-metadata/Reflect.js"></script>
<script src="node_modules/systemjs/dist/system.src.js"></script>

<script src="systemjs.config.js"></script>
<script>
System.import("app").catch(function(err){ console.error(err); });
</script>
</head>

<body>
<my-app>Loading</my-app>
</body>
</html>

W app.module.ts, Mam

import { NgModule }   from "@angular/core";
import { BrowserModule } from "@angular/platform-browser";
import { AppComponent } from "./app.component";
@NgModule({
imports:   [ BrowserModule ],
declarations: [ AppComponent ],
bootstrap:  [ AppComponent ]
})

export class AppModule { }

W app.component.ts:

import { Component } from "@angular/core";
@Component({
selector: "my-app",
template: "<h2>Initiating {{angularVersion}}</h2>"
})
export class AppComponent {
angularVersion = "Angular2.0";
}

i wreszcie w main.ts, Mam:

import { platformBrowserDynamic } from "@angular/platform-browser-dynamic";
import { AppModule } from "./app.module";
platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);

Wyświetla wynik jako "Initiating Angular2.0" kiedy ustawiam index.html jako plik startowy w visual studio 2015 i uruchomprojekt. Mój problem polega na tym, że nawet jeśli zmienię zmienną angularVersion na 2.1 lub zmienię cokolwiek innego (z h2 na p itd.) I ponownie uruchomię plik, to nadal będę prezentował "Initiating Angular2.0". Nawet hardcoding the Template nie zaktualizuję niczego, nie mam pojęcia, co robię źle, ale teraz zaczęło dużo frustruć. Proszę o pomoc?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Hit F12 w przeglądarce, aby wyświetlić Narzędzia dla programistów. Wyłącz pamięć podręczną, jak pokazano poniżej

wprowadź opis obrazu tutaj

Po drugie musiałem dodać tę sekcję tuż nad tagiem w web.config, aby wyłączyć pamięć podręczną

<location path="app">
<system.webServer>
<staticContent>
<clientCache cacheControlMode="DisableCache"/>
</staticContent>
</system.webServer>
</location>

Źródło: Spójrz tutaj


0 dla odpowiedzi nr 2

Zmieniłem się tsconfig.json:

compileOnSave wartość od false do true i zadziałało to dla mnie.