/ / Angular ng-version not updating - kątowe, asp.net-core, asp-net-core-spa-services

Nie aktualizuje się angularnej wersji ng - kątowe, asp.net-core, asp-net-core-spa-services

Tworzę nową aplikację Angular, używając dotnet new angular która obecnie określa kątowy 4.2.5 w pakiecie.json. Uruchomę aplikację i wyświetl źródło i ng-version jest 4.2.5 który jest poprawny.

Następnie określam Angular do użycia 4.4.6 w pakiecie.json:

"devDependencies": {
"@angular/animations": "^4.4.6",
"@angular/common": "^4.4.6",
"@angular/compiler": "^4.4.6",
"@angular/compiler-cli": "^4.4.6",
"@angular/core": "^4.4.6",
"@angular/forms": "^4.4.6",
"@angular/http": "^4.4.6",
"@angular/platform-browser": "^4.4.6",
"@angular/platform-browser-dynamic": "^4.4.6",
"@angular/platform-server": "^4.4.6",
"@angular/router": "^4.4.6"

Całkowicie usuwam node_modules folder i uruchom npm install. Po instalacji sprawdzam .node_modules@angularcommonpackage.json i pokazuje a 4.4.6 wersja. Jednak po uruchomieniu aplikacji ng-version nadal pokazuje 4.2.5. Dlaczego wciąż się wyświetla 4.2.5? Jak to naprawić?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Wydaje się, że był to problem z buforowaniem. Wykonując Ctrl + F5 pojawiła się poprawna wersja.