/ / Angular 2 i18n-internationalization: message.xlf jest pusty - kątowa, internacjonalizacja

Angular 2 i18n-internationalization: message.xlf jest pusty - kątowa, internacjonalizacja

Śledziłem kanciastą książkę kucharską do internacjonalizacji: https://angular.io/docs/ts/latest/cookbook/i18n.html#!#angular-i18n

po długim czasie debugowania zależności, udało mi się wygenerować plik message.xlf, bez żadnego błędu, ale nic nie zostało wydobyte, xlf jest puste.

wydaje się nie widzieć i18n w moich tagach ...

czy jest ktoś, kto zdołał rozwiązać ten problem?

message.xlf

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <xliff version="1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2"> <file source-language="en" datatype="plaintext" original="ng2.template"> <body> </body> </file> </xliff>

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Mam ten sam problem, w moim przypadku był kanciasty kompilator + maszynopis 2.1.4, rollback do wersji 2.0.10 rozwiązuje problem.


0 dla odpowiedzi nr 2

W moim przypadku było coś, co muszę zacząćng-xi18n z parametrem "-p ścieżka / do / tsconfig.json", ponieważ moje pliki źródłowe ts nie znajdują się w katalogu głównym, znajdują się w osobnym katalogu (src / client /, użyłem "kąta-nasienia @ mgechev do rozpocząć projekt od zera). Mam na myśli moje zadanie i18n w package.json wygląda tak:

"i18n": "ng-xi18n -p src/client/tsconfig.json"

następnie

$ npm run i18n

wygeneruje plik messages.xlf w katalogu src / client.