/ / ng build --prod usuwa podfoldery. przeładowanie strony hamulców - kątowe, kątowe-cli

ng build --prod usuwa podfoldery. przeładowanie strony hamulców - kątowe, kątowe-cli

Mam Angular 2.1 aplikacja z leniwie ładowanymi sub-modułami. Podfoldery znajdują się w podfolderach i wymagają nawigowania po segmencie adresu URL (localhost: 4200 / podkomponent). Nawigacja działa poprawnie, gdy uruchamiam w trybie programowania (ng serve). W tym trybie aplikacja jest również księgowa, co oznacza, że ​​mogę ponownie załadować dowolną stronę i będzie ona wyglądać dobrze. Kiedy buduję go do produkcji (ng build --prod) i wdrażam, nawigacja nadal działa dobrze, ale nie jest już dostępna w książkach: przeładowanie strony powoduje błąd 404, ponieważ pakiet wdrożeniowy produkowany przez CLI nie ma podfolderów.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Twój serwer internetowy próbuje obsłużyćzażądać pod tym adresem URL. Musisz skonfigurować swój serwer, aby przekierować te żądania do domyślnego adresu URL i który załaduje twoją aplikację. Po załadowaniu aplikacji przekieruje SPA na wybraną trasę renderowaną przez klienta.

Serwer deweloperów CLI domyślnie to obsługuje.