/ / Ag Grid wyłącza edycję przy naciśnięciu klawisza - kątowe, ag-grid

Ag Grid wyłącza edycję na klawiaturze - kątowa, ag-grid

W Ag-Grid jak mogę wyłączyć edycję dla Edytuj klawisz wciśnięty i dla Przycisk do wydrukowania ? Muszę edytować wiersz tylko wtedy, gdy zadzwonię api.startEditingCell (). Nie znalazłem w Dokumentacja.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

The editable właściwość column może być wartością logiczną lub funkcją.

Można ustawić opcję edycji jako funkcję, która domyślnie zwraca wartość false, i wartość true, gdy "zainicjujesz proces edycji za pomocą zewnętrznego procesu / działania"