/ / Jak sprawdzać poprawność formularzy bez użycia przycisku wyłączania - angularjs, maszynopis, kątowy

Jak weryfikować formularze bez użycia przycisku wyłączania - angularjs, maszynopis, kątowe

Próbuję sprawdzić poprawność formularza i zrobiłem toale problem polega na tym, że kiedy kliknę przycisk bez wprowadzania wartości wejściowej, zostanie on zapisany i nie chcę go wyłączać. Potrzebuję warunku, że jeśli kliknę przycisk Prześlij, powinien pokazywać puste pola błędów. zaproponuj pomoc.

<div class="loginformcss nopadding">
<form id="login-form" name="login-form" class="nobottommargin" [formGroup]="form" (ngSubmit)="onSubmit(form.value)">
<div class="col_full">
<input type="text" [formControl]="form.controls["firstname"]" id="login-form-firstnamee" name="login-form-firstname" value="" placeholder="First Name" class="form-control not-dark">
<span *ngIf="form.controls["firstname"].touched">
<span *ngIf="!form.controls["firstname"].valid" >
<p class="error">Field required</p>
</span>
</span>
</div>

<div class="clear"></div>
<div class="col_full">
<input type="text" [formControl]="form.controls["lastname"]" id="login-form-password" name="login-form-password" value="" placeholder="Last Name" class="form-control not-dark">
<span *ngIf="form.controls["lastname"].touched" >
<span *ngIf="!form.controls["lastname"].valid" >
<p class="error">Field required</p>
</span>
</span>
</div>

<div class="clear"></div>
<div class="col_full">
<input type="text" [formControl]="form.controls["profilename"]" id="login-form-username" name="login-form-username" value="" placeholder="User Name" class="form-control not-dark">
<span *ngIf="form.controls["profilename"].touched" >
<span *ngIf="!form.controls["profilename"].valid" >
<p class="error">Field required</p>
</span>
</span>
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="col_full nobottommargin">
<button class="col-xs-12 button button-small button-3d  nomargin" id="login-form-submit" name="login-form-submit" value="login" >Login</button>
</div>
<div class="clear"></div>

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Najłatwiej jest dodać required przypisz do swojego input