/ / Używanie układu flexbox z zakładkami kątowymi - angularjs, tabs, angle-ui, flexbox

Korzystanie z układu flexbox z zakładkami kątowymi - angularjs, tabs, angle-ui, flexbox

Chciałbym użyć układu flexbox z kątowymi zakładkami ui (ui.bootstrap.tabs) Mam ten plunker:

http://plnkr.co/edit/9ToL1WLwgDVT0DldMnaa

Zmieniłem szablon ui, więc wszystkie divy pobierają klasy flexbox, ale div elementu tabulacji nie wypełnia w pełni dostępnej przestrzeni.

Dowolny pomysł?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Znalazłem rozwiązanie. Oto zaktualizowany plunker:

http://plnkr.co/edit/oswSGYApFj9sSohms0FS?p=preview

Kluczem jest nadpisanie właściwości wyświetlania klasy ".tab-content> .active". Domyślnie jest ustawiony na "display: block". Musi być ustawiony na "display: flex".