/ / Błąd składni w trybie order () za pomocą ng-click i ng-repeat - angularjs

Błąd składni w metodzie order () za pomocą ng-click i ng-repeat - angularjs

Korzystam z poniższego kodu HTML, aby utworzyć powtórzenie ng:

<td ng-repeat="parentCategory in totalParentCategoriesCount | orderBy :"-Count"">
<h3>
<a href="" ng-click="order("CategoryParent{{parentCategory.Count}}")">Kategori</a>
<span class="sortorder" ng-show="predicate === "CategoryParent{{parentCategory.Count}}"" ng-class="{reverse:reverse}"></span>
</h3>
</td>

Chcę dodać tekst CategoryParent z numerem z parentCategory.Count aby utworzyć dynamiczny link.

Podczas sprawdzania łącza w przeglądarce uzyskuję wynik corret, który jest CategoryParent0, CategoryParent1, CategoryParent2 i tak dalej. Ale po kliknięciu linku pojawia się następujący błąd:

Error: [$parse:syntax] http://errors.angularjs.org/1.2.16/$parse/syntax?p0=%7B&p1=is%20an%20unexpe…Parent%7B%7BparentCategory.Count%7D%7D&p4=%7B%7BparentCategory.Count%7D%7D
at Error (native)
at http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:6:450
at $a.throwError (http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:165:141)
at $a.parse (http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:164:6)
at $get (http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:96:122)
at http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:129:290
at http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:10:248
at Array.forEach (native)
at q (http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:7:280)
at Uc (http://localhost:51976/Scripts/angular.min.js:10:219)

Na kanciastej stronie jest napisane:

Syntax Error: Token "{" is an unexpected token at column 15 of the expression [CategoryParent{{parentCategory.Count}}] starting at [{{parentCategory.Count}}].

Patrzę na tę odpowiedź Wyrażenie AngularJS zgłasza błąd składni w ng-click i dlatego wypróbował wiele różnych kompresji w metodzie order (), ale nie mogę wymyślić, jak utworzyć dynamiczny link bez użycia nawiasów.

Właśnie teraz parentCategory.Count to jest int ale próbowałem również sparsować to na string ale bez żadnego sukcesu.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

ng-click już ma wyrażenia kątowe - więc nie ma potrzeby {{}}

ng-click="order("CategoryParent" + parentCategory.Count)"