/ / AngularJS app unusably slow na IE9, chyba że włączone narzędzia programistyczne - angularjs, Internet Explorer

AngularJS app unusably slow na IE9, chyba że włączone narzędzia programistyczne - angularjs, Internet Explorer

Stworzyłem stronę internetową przy użyciu AngularJS dlanasz klient. Jest to bardzo podstawowe użycie Angular: używamy kilku dyrektyw do utworzenia formularza (z walidacją), umieszczamy go w backendie za pomocą JSON i wyświetlamy wyniki.

Głównym udziałowcem tego projektu byłonarzekając, że strona jest zbyt powolna. Kiedy poszedłem do jego biurka, żeby sprawdzić wszystko, co wydawało się w porządku, dopóki nie zamknąłem narzędzi programistycznych. Nagle IE zwolniło w bezruchu (prawie do upadku). Wiem, że to nie jest długotrwałość console.log(), ponieważ strona działa, ale jest po prostu nierozsądnie powolna.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Należy uruchomić profiler JavaScript, aby określić, która część kodu jest wąskim gardłem.

Nawet jeśli aplikacja działa poprawnie, gdy narzędzia programistyczne są otwarte, powinieneś być w stanie zidentyfikować sprawcę, a następnie przeanalizować tę część (prawdopodobnie funkcję), aby znaleźć problem.

Możesz nawet wrócić do Stack Overflow z tym konkretnym problemem.

Bez dodatkowych informacji nie możemy zrobić nic więcej.

Również, gdybym był tobą, uruchamiałbym profilowanie JS na IE10, FF i Chrome.
Możliwe, że ten sam kod może być ciężki w innych przeglądarkach też.