/ / 2Checkout API - Czy powtarzające się płatności są powiązane z identyfikatorem cyklicznym? - api, powtarzające się, 2checkout

Interfejs API 2Checkout - czy płatności cykliczne mają przypisany identyfikator cykliczny? - api, powtarzające się, 2checkout

Zwykle wywołujemy wywołanie API "sale / detail_sale" pod adresem URL 2Checkouts, aby uzyskać szczegóły dotyczące konkretnej transakcji / sprzedaży.

Załóżmy, że sprzedaż ma charakter cykliczny. Czy ta konkretna transakcja / sprzedaż będzie miała powiązany identyfikator recurring_id (lub subscription_id).

Podobnie jak w systemie PayPal: Jeśli transakcja jest typu cyklicznego, to ma powiązany identyfikator subskrypcji (np. I-XXXXXXXXXX). Wszystkie transakcje związane z tą subskrypcją będą miały ten sam identyfikator subskrypcji, ale ich identyfikatory transakcji są różne. Identyfikator subskrypcji działa jak identyfikator-rodzica.

Każda pomoc zostanie doceniona.

Z góry dziękuję.

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

2Zegnaj sprzedaży cyklicznej nie ma żadnychdodatkowy powtarzający się identyfikator. Wszystkie sprzedaże 2Checkout mają identyfikator sale_id, oraz invoice_id i conajmniej jeden lineitem_id. Sprzedaż cykliczna tworzy nową fakturę dla każdej powtarzającej się raty, więc sales / detail_sale Wywołanie API może zwrócić wiele faktur. Tak więc identyfikator sale_id może mieć wiele parametrów invoice_id, a każdy identyfikator invoice_id może mieć wiele linitems_id.

Jeśli chcesz zatrzymać powtarzające się płatności na asprzedaży, musisz zatrzymać powtarzające się fakturowanie każdego aktywnego powtarzającego się lineitem. Parametr lineitem_id jest zmieniany na każdej nowej fakturze w cyklicznej sprzedaży, więc podczas tworzenia stop_lineitem_recurring zadzwoń, konieczne jest użycie lineitem_ids z ostatnio wystawionej faktury, jak pokazano na stronie 2checkout-php-biblioteka.