/ / Obsługa wartości null w rozwijanych listach asp.net MVC - asp.net-mvc

Obsługa wartości null w rozwijanych listach asp.net MVC - asp.net-mvc

Jak utworzyć listę rozwijaną w ASP.NET MVC, która może obsłużyć wartość pustą?

Aplikacja jest polem wyszukiwania w bazie danych,gdzie klucz podstawowy znajduje się w tabeli odnośników, tj. Kategorie, a klucz obcy znajduje się w innej tabeli, tj. IDKategorii, ale ID kategorii jest OPCJONALNE (tj. może zawierać wartość NULL).

Wyobrażam sobie, że wygenerowany znacznik na stronie użytkownika może wyglądać mniej więcej tak:

<select id="foo">
<option value="">(Not Specified)</option>
<option value="1">Alpha</option>
<option value="2">Bravo</option>
<option value="3">Charlie</option>
</select>

Czy mogę zrobić coś takiego bez konieczności pisania niestandardowego HtmlHelper? Czy to przyzwyczajenie do podstawowego modelu, gdy nadejdzie czas, aby zapisać?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nie musisz pisać pomocnika, on już istnieje, użyj jednego ze znaczników Html.Select, który pobiera argument OpcjaLabel. Ustaw go na "(Nie określone)".


1 dla odpowiedzi nr 2

Również każde pole, do którego się zobowiązujesz, musi być nullowane - w tym przypadku ciąg znaków lub int bez znaczenia.