/ / Jak uzyskać dostęp lub zmodyfikować kod html z szablonu klienta z konkretnej komórki siatki Kendo - asp.net-mvc, kendo-ui, kendo-grid, datagridcell

Jak uzyskać dostęp lub modyfikować kod html z szablonu klienta z konkretnej komórki siatki Kendo - asp.net-mvc, kendo-ui, kendo-grid, datagridcell

Jest to kolumna związana w siatce kendo:

columns.Bound(i => i.Article).ClientTemplate(" <div id="aprislst21_#=UppdragUtfortRapporteratID#_#=rownumber#"  onclick="aprislst2_RPT(this,#=UppdragUtfortRapporteratID#,
#=KundID#,#=Article_Typ_num#,#=rownumber#,#=UppdragAttesteratID#)">  #=UppdragUtfortRapporterat_Benamning# </div>   <input type="text"
class="cell-hide" id ="aprislst22_#=UppdragUtfortRapporteratID#_#=rownumber#" /> ").Title("Article").Width(250);

Jak mogę zmodyfikować lub uzyskać dostęp do elementu div poprzez zdarzenie edycji? Coś takiego?

function OnEditReportGrid2(e) {
dataView = this.dataSource.view();
for (var i = 0; i < dataView.length; i++) {
dataView[i].Article.html("????")

// Any thing like this is possible?
}
}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

nie modyfikuj ani nie uzyskuj dostępu do kolumny, wystarczy użyć prostego warunku, aby wyświetlić kolumnę wewnątrz siatki

Na przykład

@{
var mystring="yes"
}

*************************Krata***********************

@(Html.Kendo().Grid<CompanyTypeModel>()

.Name("FundCompanyTypeGrid")
.Columns(columns =>
{

columns.Bound(p => p.CompanyTypeId).Visible(false);
columns.Bound(p => p.FundId).Visible(false);
if(mystring=="yes"){
columns.Bound(p => p.CompanyIsKycRequired).Title("KYC Required");
}
columns.Bound(p => p.CompanyTypeName).Title("Type Name").Width(300);
columns.Bound(p => p.CompanyTypeDescription).Title("Type Description").Width(520);
columns.Command(command => { command.Edit();command.Destroy();
});
})

}