/ / Jak uzyskać wybraną wartość radiobuttonu w kontrolerze? - asp.net-mvc

Jak uzyskać wybraną wartość radiobuttonu w kontrolerze? - asp.net-mvc

Używam mvc. Nie jestem w stanie uzyskać wartości przycisku radiowego w kontrolerze.

 @Html.RadioButtonFor(model => model.SelecetdOption, m.Name, new {});

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz mieć coś takiego w swoim widoku:

<input type="radio" id="rbOption1" name="rbMyChoices" value="Option1" />
<input type="radio" id="rbOption2" name="rbMyChoices" value="Option2" />

a następnie w kontrolerze ...

public actionresult MyAction(string rbMyChoices){
if(rbDents == "Option1")...
if(rbDents == "Option2")...
}

Jeśli dodasz rbMyChoices do parametrów kontrolera, będzie zawierał wybraną wartość rbMyChoices rbgroup.