/ / Otwórz listę rozwijaną (html.helper) za pomocą kodu - asp.net-mvc

Otwórz listę rozwijaną (html.helper) za pomocą kodu - asp.net-mvc

Oto moja lista rozwijana:

<%= Html.DropDownList("lstEndTimeEvent", new SelectList(new[] { "", "", "", ..., "" }) %>

Jest on zamknięty i otwiera się po kliknięciu strzałki. Jak sprawić, by był otwarty na starcie?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Potrzebowałem atrybutu rozmiaru.