/ / Orchard - Ajax wyświetlający tylko częściowy widok - asp.net-mvc, asp.net-ajax, orchardcms

Orchard - Ajax wyświetlający tylko częściowy widok - asp.net-mvc, asp.net-ajax, orchardcms

Pracuję nad projektem Orchard i staram się, aby mój kod ajax działał tam.

Oto widok:

    @model Ignite.Events.ViewModels.EventListPartViewModel
@{
Script.Require("jQuery");
Script.Include("EventList.js").AtLocation(Orchard.UI.Resources.ResourceLocation.Foot);
Script.Include("fullcalendar.js").AtLocation(Orchard.UI.Resources.ResourceLocation.Foot);
Script.Include("EventCalendar.js").AtLocation(Orchard.UI.Resources.ResourceLocation.Foot);
Script.Include("jquery.unobtrusive-ajax.js").AtLocation(Orchard.UI.Resources.ResourceLocation.Foot);
Style.Include("fullcalendar.css").AtLocation(Orchard.UI.Resources.ResourceLocation.Foot);
}

@using (Ajax.BeginForm("GetEventListItems", "Events", new { area="Ignite.Events", month = 4, year = 2013 }, new AjaxOptions { UpdateTargetId = "event-list", HttpMethod = "GET", InsertionMode = InsertionMode.Replace}, new { id = "ajaxForm" }))
{
@Html.AntiForgeryToken();
<input type="submit" value="Get Next" />
}
<table id="event-list" class="event-list">
@Html.Partial("_EventList", Model.Events)
</table>

<div id="calendar" class="clear"></div>

Oto kontroler, który zwraca widok częściowy:

[ValidateAntiForgeryToken]
public PartialViewResult GetEventListItems(int? month, int? year)
{
if (month == null || year == null)
{
month = DateTime.Now.Month;
year = DateTime.Now.Year;
}

var result = _eventListDataService.GetEventListItems((int) month, (int) year);

return PartialView("_EventList", result);
}

Zastanawiam się, dlaczego zawsze otrzymuję tylko częściowy widok, a nie pełny widok z zawartym w nim częściowym widokiem.

Dziękuję Ci,

Jakub

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Wykonywany jest tylko widok częściowy, ponieważ właśnie to GetEventListItems() powraca: PartialViewResult.

Co się stanie, gdy zmienisz powrót do ViewResult?

Będziesz także musiał udekorować metodę (lub kontroler) za pomocą ThemedAttribute(true).