/ / MvcSiteMap Provider Setup Problemy - asp.net-mvc, mvcsitemap

Problemy z konfiguracją dostawcy MvcSiteMap - asp.net-mvc, mvcsitemap

W związku z ten post Używam MvcSiteMap dostawca. Nie mogę sprawić, żeby działało. Co robię, to otwarcie projektu udostępnionego przez download, skompilowanie go, a następnie pobranie pliku MvcSiteMap.Core.dll wygenerowanego przez kompilację, umieszczenie go w moim folderze Dependencies w moim projekcie MVC, a następnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy referencji i trafiając na "Dodaj referencję", stąd próbuję go użyć na mojej stronie głównej, ale intellisense nie pobiera go, a próba budowania z nim nie działa.

Próbuję to zrobić <%=Html.SiteMapPath()%> bez szczęścia. Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Czy dodałeś <add namespace = "nazwę pakietu mvcsitemap"> do twojego web.config (pod poniższym xpath: /configuration/system.web/pages/namespace)?

Oto przykład ze strony głównej projektu: http://mvcsitemap.codeplex.com/

<pages>
<controls>
<! -- ... -->
</controls>
<namespaces>
<! -- ... -->
<add namespace="MvcSiteMap.Core.Helpers"/>
</namespaces>
</pages>