/ / Wdrażanie dzienników audytu w mojej aplikacji sieciowej Asp.Net - asp.net-mvc, entity-framework

Implementacja dzienników audytu w mojej aplikacji sieciowej Asp.Net - asp.net-mvc, entity-framework

Pracuję nad systemem ERP przy użyciu asp.net MVC. obecnie chcę rejestrować wszystkie akcje wykonywane w mojej aplikacji. takie jak (User1 Ceate pracownik numer 123). więc znalazłem tworzenie nowego rekordu dziennika w klasie modelu repozytorium najlepszym sposobem na osiągnięcie tego, na przykład:

public void DeleteServer(int id)
{
var server = tms.Servers.Find(id);
var auditinfo = IntiateAudit(tms.AuditActions.SingleOrDefault(a => a.Name.ToUpper() == "DELETE").ActionID,
tms.TechnologyTypes.SingleOrDefault(a => a.Name.ToUpper() == "Server").AssetTypeID,
"TDMGROUPadministrator", server.ServerID);
tms.Servers.Remove(server);
tms.TechnologyIPs.Remove(tms.TechnologyIPs.Where(a => a.TechnologyID == id).SingleOrDefault());
InsertOrUpdateAudit(auditinfo);
}

Czy moje podejście będzie działać dobrze, czy istnieje lepsze podejście do wdrażania dzienników kontroli?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Chciałbym przenieść swoją logikę audytu do filtra akcji, który przyjmuje parametry. W ten sposób możesz ponownie użyć go we wszystkich swoich działaniach.

Można znaleźć świetny artykuł na temat filtrów akcji tutaj