/ / Szybki mały problem z składnią brzytwy - asp.net-mvc, razor

Krótki mały problem z składnią brzytwy - asp.net-mvc, razor

Mam mały pomocnik HTML o nazwie SubTitleWhite, który jest używany w następujący sposób:

@Html.SubtitleWhite("hey")

Z wyjątkiem zamiast "hej" chcę przekazać coś z ViewBag, który próbuję dostać do pracy w ten sposób:

@Html.SubtitleWhite(@Viewbag.Title)

Poza tym, że wygrał "t compile:

"System.Web.Mvc.HtmlHelper "nie ma odpowiedniej metody o nazwie" SubtitleWhite ", ale wydaje się, że posiada metodę rozszerzenia o tę nazwę. Metody rozszerzeń nie mogą być dynamicznie wywoływane. Rozważ rzucenie dynamicznych argumentów lub wywołanie metody rozszerzającej bez składni metody rozszerzenia.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Myślę, że możesz po prostu pominąć drugi symbol @:

@Html.SubtitleWhite((string)Viewbag.Title)

Zaktualizowano, aby poprawnie obsadzić ten przedmiot w worku.


1 dla odpowiedzi nr 2

W oparciu o komunikat o błędzie powinno to działać:

@Html.SubtitleWhite((string)Viewbag.Title)