/ / Asp.net gridview MVC - asp.net, asp.net-mvc, gridview

Asp.net gridview MVC - asp.net, asp.net-mvc, gridview

Czy mogę utworzyć kontrolkę gridview w Asp.net MVC i ustawić jej właściwość DataSource i metodę DataBind, tak jak w formularzach internetowych?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie - środowisko ASP.NET MVC nie ma elementu ViewState i dlatego nie działają żadne macierzyste formanty WebForms.

Istnieje wiele podejść hybrydowych dla osób, które chcą używać kontroli w MVC, ale jeśli chcesz pracować w ten sposób, lepiej byłoby użyć WebForms.


1 dla odpowiedzi nr 2

Technicznie jest to możliwe - owiń kratkę wewnątrz a <form runat="server"> tag i wracasz do biznesu WebForms -ViewState, odświeżenie itp. Jednak nie zaleciłbym tego podejścia. Lepiej użyj mieszanego podejścia WebForms-MVC. Możesz również sprawdzić dostępne rozwiązania sieciowe dla MVC.