/ / SiteMapPath przestaje wyświetlać w ASP.NET 4 - asp.net, iis-7.5, sitemapprovider, sitemappath, xml-sitemap

SiteMapPath Zatrzymuje Wyświetlanie w ASP.NET 4 - asp.net, iis-7.5, sitemapprovider, sitemappath, xml-sitemap

Mamy kontrolę strony SiteMapPath na stronie ijest to związane z plikiem XML Web.sitemap z domyślnym dostawcą. Mamy tę stronę od lat i niedawno uaktualniliśmy ją do ASP.NET 4.0 w IIS 7.5 na Windows 2008 R2 Z jakiegoś powodu po około 6-12 godzinach pracy (nie wiem dokładnie kiedy, ale jest spójny), SiteMapPath przestaje ładować dla wszystkich.Jeśli ponownie uruchomimy pulę aplikacji lub zmodyfikujemy i zapiszmy pliki web.config lub web.sitemap XML, SiteMapPath rozpocznie ładowanie ponownie.

Czy ktoś ma jakieś pomysły, co może być przyczyną tego? Nie ma żadnych uchwytów plików utrzymujących plik otwarty, który widzę za pomocą eksploratora procesów.

Dzięki,

Jan

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Zmagaliśmy się z tym przez długi czas, ale ostatecznie byliśmy w stanie przekonać Microsoft, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Krótka historia, którą stwardnienie rozsiane MS zaadresowało to z tą poprawką: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;2472263

W naszym przypadku, jeśli pierwszy wniosek do stronybył z urządzenia bez cookie (w naszym przypadku był to jakiś bir Russion, Yandex), mapa witryny byłaby zbudowana z bezmięsnymi adresami URL i przechowywana w pamięci podręcznej. Wtedy wszelkie urządzenia obsługujące pliki cookie nigdy by nie działały ze względu na sposób buforowania mapy witryny z adresami URL dla sesji bez gotowania. Chociaż początkowe objawy były losowe, ostatecznie udało nam się zawęzić je do recyklingu puli aplikacji, po którym nastąpiło pierwsze żądanie tego bota.

Alternatywnym obejściem, które działa, jeśli chcesz wymusić ciasteczka, jest wprowadzenie tej zmiany do pliku web.config:

<authentication mode="Forms">
<forms cookieless="UseCookies" />
</authentication>

Zmusza to mapę witryny do zbudowania bez używania bezobsługowych adresów URL.

Mam nadzieję że to pomoże!!