/ / Zdarzenie inicjacji firewall na modalnym wyskakującym okienku - asp.net, modalpopup

Wydarzenie ogniskowe na modalnym wyskakującym okienku - asp.net, modalpopup

Używam modalu fundamentowego (http://foundation.zurb.com/docs/components/reveal.html) teraz mam przycisk wewnątrz modalu i chcę wywołać zdarzenie, gdy użytkownik naciśnie przycisk. ale wydarzenie nie podpala. ktoś może mi pomóc ?!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Uważam, że soulation: Zdefiniuj przycisk LinkButton: