/ / ASP.NET w reorganizacji kodu Visual Studio 2008 - asp.net, visual-studio

ASP.NET w reorganizacji kodu Visual Studio 2008 - asp.net, visual-studio

Niedawno zacząłem programowanie w środowisku ASP.NET, a pochodząc z tła PHP, zraszam kod na strony aspx, używając <%%> do sterowania logiką.

Nie debatuję nad najlepszymi praktykami używania tylko kodu, ale jednym z mocnych punktów w tym kierunku jest problem, którego doświadczam.

Ilekroć wchodzę do widoku Design strony, która ma kod w pliku aspx, jak wspomniałem, i wprowadzam modyfikacje, losowo wszystkie <%%> blokuje -shift- w moim aspxie do tego, co wydaje się przypadkowymi miejscami.

To oczywiście royally zakłóca moją kontrolęLogika i po powtórzeniu całego kodu wewnętrznego 10+ razy (tak, tak, jestem zbyt leniwy, aby tylko ugryźć kulę i przenieść ją do kodu), jestem naprawdę ciekawy jak Visual Studio może popełnić taki błąd?

Pozwala to nawet całkowicie usunąć niektóre bloki <%%> (powodując brakujące nawiasy klamrowe w moim kodzie).

Jeśli ktokolwiek może mi pomóc rozwiązać ten problem lub wie, że nie da się go rozwiązać, bardzo bym to docenił.

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

Najlepszą praktyką w ASP.NET jest unikanie bloków <%%> tak często, jak to tylko możliwe. Są one dziedzictwem klasycznej ASP.

Jeśli chcesz umieścić wartości w treści, utwórz elementy sterujące na stronie, takie jak <asp:TextBox> a następnie ustaw odpowiednio wartości w kodzie z tyłu.

Widok projektu / źródła powinien dotyczyć wyłącznie znaczników, a nie logiki (jeśli możesz w tym pomóc).


1 dla odpowiedzi nr 2

Wierzę, że odkryłem problemy.

Wygląda na to, że przyczyną problemów jest nieprawidłowy kod HTML (niezamknięte tagi lub dodatkowe tagi zamykające).

Projektant układów wykonał ręcznie bez sprawdzania składni.


0 dla odpowiedzi № 3

Próbujesz wymusić kod naukład, który Visual Studio chce naprawić? Ponieważ jeśli masz takie problemy z VS, najlepiej jest pozwolić VS zmienić kod tak, jak chcesz, i naprawić błędy, które się pojawią. Zrób to, aż kod się ustabilizuje, a VS nie będzie już chciał go zmieniać.

Powiedział, że VS nigdy nie powinien restrukturyzacji kodu w taki sposób, aby zmienić logikę.


0 dla odpowiedzi nr 4

Najlepsza odpowiedź, jaką mogę ci dać, to po prostu nie używaj widoku projektu. Jeśli chcesz, możesz rzucić kontrolę z przybornika bezpośrednio do znaczników, a ja wolę zobaczyć, jak przeglądarka i tak wyświetli stronę.