/ / RequiredFieldValidator i ListSearchExtender łącznie powodują błąd javascript - asp.net, listbox, Internet-explorer-9, requiredfieldvalidator

RequiredFieldValidator i ListSearchExtender łącznie powodują błąd javascript - asp.net, listbox, Internet Explorer 9, requiredfieldvalidator

Mam ListBox, który ma obaRequriedFieldValidator i ListSearchExtender. Ale gdy tylko zmienię wybór ListBox i kliknę gdziekolwiek na stronie, wystąpi błąd JavaScript. Funkcja, która zgłasza błąd, to ValidatorOnChange, zdarzenie ma wartość NULL. Dzieje się tak tylko w IE9. Jeśli włączę widok zgodności, błąd zniknie. Czy ktoś ma ten sam problem? Oto mój kod:

<tr>
<td class="greenback">
&nbsp;</td>
<td>
Product <span class="littlefont">*</span>
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator10"
ControlToValidate="productNamesListBox"
Text="Required Field!"
runat="server" CssClass="warning" ValidationGroup="formValidation"/>
</td>
<td>
<asp:ListBox ID="productNamesListBox" runat="server"
DataSourceID="productNamesSqlDataSource" DataTextField="ProductName" CssClass="listboxes"
DataValueField="ProductID" Rows="1"
ondatabound="productNamesListBox_DataBound"></asp:ListBox>
<asp:ListSearchExtender ID="productNamesListBox_ListSearchExtender"
runat="server" Enabled="True" TargetControlID="productNamesListBox">
</asp:ListSearchExtender>
<asp:SqlDataSource ID="productNamesSqlDataSource" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:SPRConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT productID, ProductName FROM [spr2].[dbo].[sprProducts] ORDER by ProductName">
</asp:SqlDataSource>
</td>
</tr>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na to, że masz samobójczą kombinację. Najprostszym sposobem byłoby sprawdzenie po stronie serwera. Może to być kosztowne, mam nadzieję, że twój serwer jest wystarczająco wytrzymały.