/ / Zastąp tag formularza asp.net - asp.net

Zastąp tag formularza asp.net - asp.net

Mam stronę wzorcową, która zawiera następujący tag formularza asp.net

<form id="CommerceMasterForm" runat="server">

na jednej stronie mojej witryny muszę utworzyć zwykły formularz HTML z kontrolki użytkownika

<FORM action="http://externaldomain.com" method="post">

W jaki sposób mogę nadpisać tag formularza asp.net i uczynić go post jak typowy formularz html.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś być w stanie dołączyć tag zamykający formularzprzed nowym tagiem formularza. Wiele znaczników formularzy jest dozwolone w HTML, ale nie można ich zagnieżdżać. Używam tej sztuczki w systemie PayPal na niektórych stronach wzorcowych i działa dobrze.

</FORM>
<FORM action="http://externaldomain.com" method="post">

Zapobiegnie to odświeżeniu wszystkich elementów sterujących serwera od tego momentu.


3 dla odpowiedzi № 2

Możesz użyć Przesyłanie strony krzyżowej aby istniejący formularz został przesłany na inną stronę:

<asp:Button runat="server" id="Submit" PostBackUrl="TargetPage.aspx" />

Od MSDN:

W pewnych okolicznościach możesz chcieć opublikowaćjedną stronę na inną stronę. ... W takim przypadku możesz skonfigurować określone kontrolki na stronie, aby publikować na innej stronie docelowej. Jest to nazywane przesyłaniem między stronami.

Ponieważ wysyłanie stron między stronami jest skonfigurowane dla poszczególnych elementów sterujących, możesz utworzyć stronę, która publikuje na różnych stronach w zależności od tego, który przycisk kliknie użytkownik.