/ / UpdatePanel contol i przejście do góry strony - asp.net, updatepanel, scroll

UpdatePanel contol i przejście do początku strony - asp.net, updatepanel, scroll

Mam bolenie.strona sieciowa korzystająca z formantu UpdatePanel. Kiedy jesteś na stronie i klikniesz przycisk Kontynuuj, strona robi częściowe odświeżenie i jesteś pozostawiony w tym samym miejscu przewijania, co przed odświeżeniem. W jaki sposób upewnić się, że po częściowym odświeżeniu z formantem UpdatePanel, który powróci na górę strony.

dzięki

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Istnieje wywołanie javascript, aby przenieść przewinięcie na górę strony:

window.scrollTo(0,0);

Możesz połączyć procedurę obsługi zdarzeń z zakończeniem wywołania AJAX i dodać javascript do obsługi zdarzenia.


2 dla odpowiedzi nr 2

Oto jak to zrobić za pomocą jquery i updatepanel

<script type="text/javascript">
var pageRequestManager = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();

pageRequestManager.add_endRequest(function() {
$("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, "slow");
});
</script>