/ / Jak wyświetlić SaveFileDialog - asp.net

Jak wyświetlić SaveFileDialog - asp.net

Jak pokazać SaveFileDialog do użytkownika, który może wybrać ścieżkę do pliku zapisu?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie możesz tego zrobić na stronach internetowych.

Musisz zrobić "zapisz plik jako .." sprawdź Połączyć


0 dla odpowiedzi nr 2

Nie możesz pokazać SaveFileDialog w ASP.net kod, ponieważ jest wykonywany na po stronie serwera. Zwykle w takich przypadkach należy opróżniać pliki / obrazy jako bajty, a użytkownikowi wyświetla się okno dialogowe, aby je otworzyć lub zapisać na swoim komputerze.